• T : 031-863-8620
    Fax : 031-836-6913
    E-mail : daesng@daesng.co.kr
    항상 친절하게 답변해 드리겠습니다.
신제품

[박강용] ASC (Flexible & Box)

페이지 정보

작성자 대승공업 작성일17-12-01 11:10 조회3,099회 댓글0건

본문


ce7e5b9ae5d6dbc8bcc2d209504b2948_1512094015_3319.jpg

품명

박강전선관 나사

D

L

A

g/개 

ASC-19

CTC19

12

19

33

55

ASC-25

CTC25

12

20

38

68

ASC-31

CTC31

16

21

45

100

ASC-39

CTC39

16

23

56

160

ASC-51

CTC51

17

23

65

220

ASC-63

CTC63

19

26

78

320

 

 

상호명 : 대승공업㈜  |  대표자 : 이병석  
본사 및 공장
주   소 : 경기도 양주시 남면 삼육사로 270
대표전화 : 031-863-8620 / 031-829-6900 / FAX : 031-836-6913
E-mail : daesng@daesng.co.kr 
영업부(혜승전기)
주   소 : 서울시 종로구 창경궁로 21길 17-5
대표전화 : 02-742-0973 / FAX : 02-741-4493 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 


COPYRIGHT(C) 2017 DAESEUNG IND.CO.LTD ALL RIGHT RESERVED.