• T : 031-863-8620
    Fax : 031-836-6913
    E-mail : daesng@daesng.co.kr
    항상 친절하게 답변해 드리겠습니다.
신제품

[박강용] ASNU (Pipe & Flexible)---나사 없는 접속형

페이지 정보

작성자 대승공업 작성일17-12-01 10:20 조회3,171회 댓글0건

본문

ce7e5b9ae5d6dbc8bcc2d209504b2948_1512095605_821.jpg 

품명

전선관 호칭

D

L

A

g/개

ASNU-19

C19/E19

13

19

33

60

ASNU-25

C25/E25

14

19

38

73

ASNU-31

C31/E31

15

19

45

95

ASNU-39

C39/E39

18

23

56

185

ASNU-51

C51/E51

20

24

65

198

ASNU-63

C63/E63

22

27

78

315

 

상호명 : 대승공업㈜  |  대표자 : 이병석  
본사 및 공장
주   소 : 경기도 양주시 남면 삼육사로 270
대표전화 : 031-863-8620 / 031-829-6900 / FAX : 031-836-6913
E-mail : daesng@daesng.co.kr 
영업부(혜승전기)
주   소 : 서울시 종로구 창경궁로 21길 17-5
대표전화 : 02-742-0973 / FAX : 02-741-4493 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 


COPYRIGHT(C) 2017 DAESEUNG IND.CO.LTD ALL RIGHT RESERVED.