• T : 031-863-8620
    Fax : 031-836-6913
    E-mail : daesng@daesng.co.kr
    항상 친절하게 답변해 드리겠습니다.
신제품

[박강용] NCBW (Pipe & Box)---나사 없는 접속형

페이지 정보

작성자 대승공업 작성일17-11-30 17:10 조회3,161회 댓글0건

본문

c1225ed3aaf908be2ae0311021d7d8ae_1512029217_6803.jpg

품명

전선관 호칭

L

A

D

NCBW-19

C19/E19

30

32

11

NCBW-25

C25/E25

36

38

12

NCBW-31

C31/E31

39

44

16

NCBW-39

C39/E39

42

52

16

NCBW-51

C51/E51

44

65

17

NCBW-63

C63/E63

45

78

19

NCBW-75

C75/E75

49

92

21

 

 

상호명 : 대승공업㈜  |  대표자 : 이병석  
본사 및 공장
주   소 : 경기도 양주시 남면 삼육사로 270
대표전화 : 031-863-8620 / 031-829-6900 / FAX : 031-836-6913
E-mail : daesng@daesng.co.kr 
영업부(혜승전기)
주   소 : 서울시 종로구 창경궁로 21길 17-5
대표전화 : 02-742-0973 / FAX : 02-741-4493 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 


COPYRIGHT(C) 2017 DAESEUNG IND.CO.LTD ALL RIGHT RESERVED.