• T : 031-863-8620
    Fax : 031-836-6913
    E-mail : daesng@daesng.co.kr
    항상 친절하게 답변해 드리겠습니다.
신제품

[박강용] NUCW (Pipe & Flexible)---나사 없는 접속형

페이지 정보

작성자 대승공업 작성일17-11-30 17:03 조회3,182회 댓글0건

본문

c1225ed3aaf908be2ae0311021d7d8ae_1512028831_4766.jpg

품명

전선관 호칭

D

L

A

NUCW-19

C19/E19

26 

21

32 

NUCW-25

C25/E25

26

22

38

NUCW-31

C31/E31

28

24

44

NUCW-39

C39/E39

31

26

52

NUCW-51

C51/E51

37

27

65

NUCW-63

C63/E63

40

30

78

NUCW-75

C75/E75

50

39

92

 

 

상호명 : 대승공업㈜  |  대표자 : 이병석  
본사 및 공장
주   소 : 경기도 양주시 남면 삼육사로 270
대표전화 : 031-863-8620 / 031-829-6900 / FAX : 031-836-6913
E-mail : daesng@daesng.co.kr 
영업부(혜승전기)
주   소 : 서울시 종로구 창경궁로 21길 17-5
대표전화 : 02-742-0973 / FAX : 02-741-4493 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 


COPYRIGHT(C) 2017 DAESEUNG IND.CO.LTD ALL RIGHT RESERVED.