• T : 031-863-8620
    Fax : 031-836-6913
    E-mail : daesng@daesng.co.kr
    항상 친절하게 답변해 드리겠습니다.
방폭자재류

정션박스(안전강화) 품번: DA-BS

페이지 정보

작성자 대승공업㈜ 작성일17-06-26 14:19 조회5,454회 댓글0건

본문

품번

DA-BS 

9a3cd88efb932dbf47a9b7452e47a29b_1499046927_5807.jpg 

호칭

A

C

D

H₁

H₂

16

120

7

95

53

65

22

120

7

95

53

65

28

120

7

95

62

74

36

140

9

110

72

84

42

140

10

110

72

84

54

160

10

136

100

113

* 1방출, 2방출, 각 2방출, 3방출은 용도에 따라 4방출의 허브를 플러그로 막아서 사용한다.

상호명 : 대승공업㈜  |  대표자 : 이병석  
본사 및 공장
주   소 : 경기도 양주시 남면 삼육사로 270
대표전화 : 031-863-8620 / 031-829-6900 / FAX : 031-836-6913
E-mail : daesng@daesng.co.kr 
영업부(혜승전기)
주   소 : 서울시 종로구 창경궁로 21길 17-5
대표전화 : 02-742-0973 / FAX : 02-741-4493 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 


COPYRIGHT(C) 2017 DAESEUNG IND.CO.LTD ALL RIGHT RESERVED.