• T : 031-863-8620
    Fax : 031-836-6913
    E-mail : daesng@daesng.co.kr
    항상 친절하게 답변해 드리겠습니다.
방폭자재류

정션박스(내압) 품번: DA-BP

페이지 정보

작성자 대승공업㈜ 작성일17-06-26 14:19 조회5,913회 댓글0건

본문

품번

DA-BP

9a3cd88efb932dbf47a9b7452e47a29b_1499046986_7446.jpg 

호칭

A

C

D

H₁

H₂

16

120

7

95 

53

78

22

120

7

95

53

78

28 

120

7

95

62

87

36

140

9

110

72

100

42

140

10

110

72

100

54

160

10 

136

100 

132

* 1방출, 2방출, 각 2방출, 3방출은 용도에 따라 4방출의 허브를 플러그로 막아서 사용한다.

 
상호명 : 대승공업㈜  |  대표자 : 이병석  
본사 및 공장
주   소 : 경기도 양주시 남면 삼육사로 270
대표전화 : 031-863-8620 / 031-829-6900 / FAX : 031-836-6913
E-mail : daesng@daesng.co.kr 
영업부(혜승전기)
주   소 : 서울시 종로구 창경궁로 21길 17-5
대표전화 : 02-742-0973 / FAX : 02-741-4493 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 


COPYRIGHT(C) 2017 DAESEUNG IND.CO.LTD ALL RIGHT RESERVED.