• T : 031-863-8620
    Fax : 031-836-6913
    E-mail : daesng@daesng.co.kr
    항상 친절하게 답변해 드리겠습니다.
방폭자재류

플러그 품번: DA-PL

페이지 정보

작성자 대승공업㈜ 작성일17-06-26 14:21 조회5,612회 댓글0건

본문

품번

DA-PL

9a3cd88efb932dbf47a9b7452e47a29b_1499047272_1342.jpg 

형번

A

B

C

후강전선관나사 

 DA-PL

#16

25

28

19

CTG16 (1/2")

#22

30

33

22

CTG22 (3/4")

#28

35

39

28

CTG28 (1")

#36

46

49

28

CTG36 (1¼")

#42

50

54

31

CTG42 (1½")

#54

63

67

31

CTG54 (2")

#70

79

82

40

CTG70 (2½")

#82

93

97

42

CTG82 (3")

#104

125

129

46

CTG104 (4")

 

 
상호명 : 대승공업㈜  |  대표자 : 이병석  
본사 및 공장
주   소 : 경기도 양주시 남면 삼육사로 270
대표전화 : 031-863-8620 / 031-829-6900 / FAX : 031-836-6913
E-mail : daesng@daesng.co.kr 
영업부(혜승전기)
주   소 : 서울시 종로구 창경궁로 21길 17-5
대표전화 : 02-742-0973 / FAX : 02-741-4493 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 


COPYRIGHT(C) 2017 DAESEUNG IND.CO.LTD ALL RIGHT RESERVED.