• T : 031-863-8620
    Fax : 031-836-6913
    E-mail : daesng@daesng.co.kr
    항상 친절하게 답변해 드리겠습니다.
방폭자재류

닛플 품번: DA-PN

페이지 정보

작성자 대승공업 작성일17-06-28 14:22 조회5,574회 댓글0건

본문

품번

DA-PN 

9a3cd88efb932dbf47a9b7452e47a29b_1499047293_137.jpg 

형번

D

S

L

후강전선관나사

DA-PN

#16

16

16

44

CTG16 (1/2")

#22

22

16

44

CTG22 (3/4")

#28

27

20

55

CTG28 (1")

#36

36

20

55

CTG36 (1¼")

#42

42

20

55

CTG42 (1½")

#54

53

25

65

CTG54 (2")

#70

68

25

65

CTG70 (2½")

#82

81

25

80

CTG82 (3")

#104

105

35

80

CTG104 (4") 

 

 
상호명 : 대승공업㈜  |  대표자 : 이병석  
본사 및 공장
주   소 : 경기도 양주시 남면 삼육사로 270
대표전화 : 031-863-8620 / 031-829-6900 / FAX : 031-836-6913
E-mail : daesng@daesng.co.kr 
영업부(혜승전기)
주   소 : 서울시 종로구 창경궁로 21길 17-5
대표전화 : 02-742-0973 / FAX : 02-741-4493 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 


COPYRIGHT(C) 2017 DAESEUNG IND.CO.LTD ALL RIGHT RESERVED.