• T : 031-863-8620
    Fax : 031-836-6913
    E-mail : daesng@daesng.co.kr
    항상 친절하게 답변해 드리겠습니다.
방폭자재류

실링피팅(16∅×54∅, 16∅×104∅) 품번: DA-VF

페이지 정보

작성자 대승공업㈜ 작성일17-06-26 14:21 조회7,249회 댓글0건

본문

품번

DA-VF 

9a3cd88efb932dbf47a9b7452e47a29b_1499047352_5592.jpg
* 실링피팅(16∅×54∅)

9a3cd88efb932dbf47a9b7452e47a29b_1499047450_1314.jpg
* 실링피팅(16∅×104∅) 

전선관 호칭

A

B

D

E

H

T

16(1/2")

100

36

30

20

60

4

22(3/4")

100

44

37

23

72

5

28(1")

111

50

44

27

78

5

36(1 ¼")

141

-

52

32

81

5

42(1 ½")

145

-

58

32

85

5

54(2")

151

-

70

33

100

5

70(2 ½")

155

-

86

40

110

6

82(3")

155

-

100

40

125

6

104(4")

160

-

126

40

155

6

 

 
상호명 : 대승공업㈜  |  대표자 : 이병석  
본사 및 공장
주   소 : 경기도 양주시 남면 삼육사로 270
대표전화 : 031-863-8620 / 031-829-6900 / FAX : 031-836-6913
E-mail : daesng@daesng.co.kr 
영업부(혜승전기)
주   소 : 서울시 종로구 창경궁로 21길 17-5
대표전화 : 02-742-0973 / FAX : 02-741-4493 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 


COPYRIGHT(C) 2017 DAESEUNG IND.CO.LTD ALL RIGHT RESERVED.