• T : 031-863-8620
    Fax : 031-836-6913
    E-mail : daesng@daesng.co.kr
    항상 친절하게 답변해 드리겠습니다.
방폭자재류

유니온 커플링 (M Type) 품번: DA-UM

페이지 정보

작성자 대승공업 작성일17-06-27 16:49 조회6,718회 댓글0건

본문

품번

DA-UM

9a3cd88efb932dbf47a9b7452e47a29b_1499047524_3245.jpg 

 호칭

∅D

B

∅C

L

A

 16

 14

 35

 38

 57

 16

 22

 20

 41

 44

 62

 17

 28

 26

 50

 53

 65

 18

 36

 32

 59

 62

 76

 22

 42

 39

 67

 70

 76

 22

 54

 51

 79

 82

 90

 27

 70

 69

 97

 100

 90

 27

 82

 79

 110

 113

 104

 32

 104

 102

 136

 139

 114

 37

 

상호명 : 대승공업㈜  |  대표자 : 이병석  
본사 및 공장
주   소 : 경기도 양주시 남면 삼육사로 270
대표전화 : 031-863-8620 / 031-829-6900 / FAX : 031-836-6913
E-mail : daesng@daesng.co.kr 
영업부(혜승전기)
주   소 : 서울시 종로구 창경궁로 21길 17-5
대표전화 : 02-742-0973 / FAX : 02-741-4493 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 


COPYRIGHT(C) 2017 DAESEUNG IND.CO.LTD ALL RIGHT RESERVED.