• T : 031-863-8620
    Fax : 031-836-6913
    E-mail : daesng@daesng.co.kr
    항상 친절하게 답변해 드리겠습니다.
방폭자재류

원형 리듀서 품번: DA-RR

페이지 정보

작성자 대승공업㈜ 작성일17-06-26 14:23 조회6,273회 댓글0건

본문

품번

DA-RR 

9a3cd88efb932dbf47a9b7452e47a29b_1499052126_0235.jpg 

호칭

L

∅D

A

전선관수나사

B

전선관암나사

22-16

17

16

CTG22

CTG16

28-22

18

22

CTG28

CTG22

36-28

21

29

CTG36

CTG28

42-36

21

36

CTG42

CTG36

54-42

24

43

CTG54

CTG42

70-54

24

56

CTG70

CTG54

82-70

24

70

CTG82

CTG70

104-82

25

81

CTG104

CTG82

 

 

상호명 : 대승공업㈜  |  대표자 : 이병석  
본사 및 공장
주   소 : 경기도 양주시 남면 삼육사로 270
대표전화 : 031-863-8620 / 031-829-6900 / FAX : 031-836-6913
E-mail : daesng@daesng.co.kr 
영업부(혜승전기)
주   소 : 서울시 종로구 창경궁로 21길 17-5
대표전화 : 02-742-0973 / FAX : 02-741-4493 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 


COPYRIGHT(C) 2017 DAESEUNG IND.CO.LTD ALL RIGHT RESERVED.