• T : 02-742-0973
    Fax : 02-741-4493
    E-mail : daesng@daesng.co.kr
    항상 친절하게 답변해 드리겠습니다.
피뢰침, 접지봉

접지동판 품번: DL-P

페이지 정보

작성자 대승공업㈜ 작성일17-06-26 14:15 조회2,361회 댓글0건

본문

품번

DL-P

두께

가로×세로리드길이

0.7

300×300×14"리드부

1.0

300×300×22"리드부

1.5

2.0

1.5

1,000×1,000×60"리드부

2.0

1,000×1,000×100"리드부

 

상호명 : 대승공업㈜  |  대표자 : 이병석  
본사 및 공장
주   소 : 경기도 양주시 은현면 화합로 719번길 21
대표전화 : 031-863-8620 / FAX : 031-863-2756 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 
제2공장
주   소 : 경기도 양주시 광적면 부흥로 881-32
대표전화 : 031-829-6900 / FAX : 031-836-6913 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 
영업부(혜승전기)
주   소 : 서울시 종로구 창경궁로 21길 17-5
대표전화 : 02-742-0973 / FAX : 02-741-4493 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 
COPYRIGHT(C) 2017 DAESEUNG IND.CO.LTD ALL RIGHT RESERVED.