• T : 02-742-0973
    Fax : 02-741-4493
    E-mail : daesng@daesng.co.kr
    항상 친절하게 답변해 드리겠습니다.
피뢰침, 접지봉

피뢰침 품번: DL-SB

페이지 정보

작성자 대승공업㈜ 작성일17-06-26 14:15 조회2,687회 댓글0건

본문

품번

DL-SB

품번

품명

머리부분 H

장침 A

날개(소침) A1

총길이 L 

DL-SL

동피뢰침 (대) 

24×127

13∅×37×1

11×170×3

495

DL-SM

동피뢰침 (중)

24×120

13×290×1

11×170×3

410∅

DL-H

주공용(황동) (순동)

27×190

27×13×290

 

480∅

DL-V

 굴뚝용(공동구) 훼미리 피뢰침

26×250

18×470×1

전선단자부착

720∅

DL-BA

부싱(애자) 피뢰침(앵글용)

70×70×38, 78×275

14×390

13×190×3

665∅

DL-BT

부싱(애자) 피뢰침(아파트용)

32×260

13×360

13×150×3

620∅

 

상호명 : 대승공업㈜  |  대표자 : 이병석  
본사 및 공장
주   소 : 경기도 양주시 은현면 화합로 719번길 21
대표전화 : 031-863-8620 / FAX : 031-863-2756 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 
제2공장
주   소 : 경기도 양주시 광적면 부흥로 881-32
대표전화 : 031-829-6900 / FAX : 031-836-6913 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 
영업부(혜승전기)
주   소 : 서울시 종로구 창경궁로 21길 17-5
대표전화 : 02-742-0973 / FAX : 02-741-4493 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 
COPYRIGHT(C) 2017 DAESEUNG IND.CO.LTD ALL RIGHT RESERVED.