• T : 031-863-8620
    Fax : 031-836-6913
    E-mail : daesng@daesng.co.kr
    항상 친절하게 답변해 드리겠습니다.
피뢰침, 접지봉

접지봉 및 접지봉커넥터 품번: DL-C

페이지 정보

작성자 대승공업㈜ 작성일17-06-26 14:16 조회3,089회 댓글0건

본문

품번

DL-C 

지름

전장

비고

12

500

리드부

12

1,000

리드부

14

1,000

리드부

16

1,800

 

16

1,800

리드부

18

2,400

 

19

2,400

 

19

3,000 

 

상호명 : 대승공업㈜  |  대표자 : 이병석  
본사 및 공장
주   소 : 경기도 양주시 남면 삼육사로 270
대표전화 : 031-863-8620 / 031-829-6900 / FAX : 031-836-6913
E-mail : daesng@daesng.co.kr 
영업부(혜승전기)
주   소 : 서울시 종로구 창경궁로 21길 17-5
대표전화 : 02-742-0973 / FAX : 02-741-4493 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 


COPYRIGHT(C) 2017 DAESEUNG IND.CO.LTD ALL RIGHT RESERVED.