• T : 02-742-0973
    Fax : 02-741-4493
    E-mail : daesng@daesng.co.kr
    항상 친절하게 답변해 드리겠습니다.
금속제 전선관 부속품류

노멀밴드 품번: DM-NB ------- KS C 8460

페이지 정보

작성자 대승공업㈜ 작성일17-06-26 14:09 조회4,507회 댓글0건

본문

품번

DM-NB ----- KS C 8460 (후강전선관용)

9a3cd88efb932dbf47a9b7452e47a29b_1499045402_2414.jpg 

호칭

유효 나사길이 

R

a(직선부) 

 최대

최소 

16

19

16

90

60

150

22

22

19

110

70

180

28

25

22

140

75

215

36

28

25

170

80

250

42

28

25

210

85

295

54

32

28

235

110

345

70

36

32

275

150

425

82

40

36

310

200

510

104

45

39

395

250

645

 

 
상호명 : 대승공업㈜  |  대표자 : 이병석  
본사 및 공장
주   소 : 경기도 양주시 은현면 화합로 719번길 21
대표전화 : 031-863-8620 / FAX : 031-863-2756 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 
제2공장
주   소 : 경기도 양주시 광적면 부흥로 881-32
대표전화 : 031-829-6900 / FAX : 031-836-6913 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 
영업부(혜승전기)
주   소 : 서울시 종로구 창경궁로 21길 17-5
대표전화 : 02-742-0973 / FAX : 02-741-4493 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 
COPYRIGHT(C) 2017 DAESEUNG IND.CO.LTD ALL RIGHT RESERVED.