• T : 02-742-0973
    Fax : 02-741-4493
    E-mail : daesng@daesng.co.kr
    항상 친절하게 답변해 드리겠습니다.
금속제 전선관 부속품류

부싱 품번: DM-BH -------------KS C 8460

페이지 정보

작성자 대승공업㈜ 작성일17-06-26 14:10 조회4,966회 댓글0건

본문

품번

DM-BH ----- KS C 8460 (후강전선관용)

9a3cd88efb932dbf47a9b7452e47a29b_1499045514_7235.jpg 

호칭

D

d

C (Min)

16

24

16

6.5

22

30

22

7

10

28

37

28

9

12

36

46

36

9

13

42

52

42

10.5

15

54

65

53

11

16

70

81

68

12

18

82

95

81

13

20

104

125

105

15

24

 

 
상호명 : 대승공업㈜  |  대표자 : 이병석  
본사 및 공장
주   소 : 경기도 양주시 은현면 화합로 719번길 21
대표전화 : 031-863-8620 / FAX : 031-863-2756 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 
제2공장
주   소 : 경기도 양주시 광적면 부흥로 881-32
대표전화 : 031-829-6900 / FAX : 031-836-6913 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 
영업부(혜승전기)
주   소 : 서울시 종로구 창경궁로 21길 17-5
대표전화 : 02-742-0973 / FAX : 02-741-4493 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 
COPYRIGHT(C) 2017 DAESEUNG IND.CO.LTD ALL RIGHT RESERVED.