• T : 02-742-0973
    Fax : 02-741-4493
    E-mail : daesng@daesng.co.kr
    항상 친절하게 답변해 드리겠습니다.
금속제 전선관 부속품류

파이프행거 품번: DP-P

페이지 정보

작성자 대승공업㈜ 작성일17-06-26 14:12 조회5,456회 댓글0건

본문

품번

DP-P

ae10cd32f5e2a8e68d7c37c1452b23fe_1499838398_4103.jpg 

ae10cd32f5e2a8e68d7c37c1452b23fe_1499838413_1719.jpg 

호칭

E

무게

PER 100kg

A

B

C

D

F

16(15)

1.6×25

9.6

10(3/8) 

6(1/4)

73.0

21.7 

48.0

22(20)

1.6×25

10.2

10(3/8)

6(1/4)

75.6

27.2

48.0

28(25)

1.6×25

10.8

10(3/8)

6(1/4)

79.0

34.0

48.0

36(32)

1.6×25

11.7

10(3/8)

6(1/4)

83.4

42.7

48.0

42(40)

1.6×25

12.3

10(3/8)

6(1/4)

85.3

48.6

48.0

54(50)

2.0×30

21.0

10(3/8)

6(1/4)

95.3

60.5

48.0

70(65)

2.0×30

23.6

10(3/8)

6(1/4)

103.2

76.3

62.0

82(80)

2.0×30

41.3

10(3/8)

6(1/4)

129.6

89.1

62.0

104(100)

2.0×30

48.1

10(3/8)

6(1/4)

142.2

114.3

62.0

 

상호명 : 대승공업㈜  |  대표자 : 이병석  
본사 및 공장
주   소 : 경기도 양주시 은현면 화합로 719번길 21
대표전화 : 031-863-8620 / FAX : 031-863-2756 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 
제2공장
주   소 : 경기도 양주시 광적면 부흥로 881-32
대표전화 : 031-829-6900 / FAX : 031-836-6913 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 
영업부(혜승전기)
주   소 : 서울시 종로구 창경궁로 21길 17-5
대표전화 : 02-742-0973 / FAX : 02-741-4493 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 
COPYRIGHT(C) 2017 DAESEUNG IND.CO.LTD ALL RIGHT RESERVED.