• T : 031-863-8620
    Fax : 031-836-6913
    E-mail : daesng@daesng.co.kr
    항상 친절하게 답변해 드리겠습니다.
노출 배관용 부품류

노출 방수 콘센트 박스 품번: DS-BNW

페이지 정보

작성자 대승공업 작성일17-06-28 15:14 조회3,722회 댓글0건

본문

품번

DS-BNW 

9a3cd88efb932dbf47a9b7452e47a29b_1499043923_5727.jpg

9a3cd88efb932dbf47a9b7452e47a29b_1499044216_7181.jpg

9a3cd88efb932dbf47a9b7452e47a29b_1499044250_1559.jpg

3P 30A 300V, 3P 50A 300V

2P 15A 110V 2구 1개용

2P 15A 220V 1개용

9a3cd88efb932dbf47a9b7452e47a29b_1499043968_8806.jpg

9a3cd88efb932dbf47a9b7452e47a29b_1499044148_3584.jpg

9a3cd88efb932dbf47a9b7452e47a29b_1499044180_4576.jpg

4P 30A 300V

2P 15A 110V 2구 2개용

2P 15A 220V 2개용

9a3cd88efb932dbf47a9b7452e47a29b_1499044007_8293.jpg

9a3cd88efb932dbf47a9b7452e47a29b_1499044068_574.jpg

9a3cd88efb932dbf47a9b7452e47a29b_1499044112_0301.jpg

2P 15A 300V

2P 15A 110V 2구 3개용

2P 15A 220V 3개용

 

상호명 : 대승공업㈜  |  대표자 : 이병석  
본사 및 공장
주   소 : 경기도 양주시 남면 삼육사로 270
대표전화 : 031-863-8620 / 031-829-6900 / FAX : 031-836-6913
E-mail : daesng@daesng.co.kr 
영업부(혜승전기)
주   소 : 서울시 종로구 창경궁로 21길 17-5
대표전화 : 02-742-0973 / FAX : 02-741-4493 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 


COPYRIGHT(C) 2017 DAESEUNG IND.CO.LTD ALL RIGHT RESERVED.