• T : 02-742-0973
    Fax : 02-741-4493
    E-mail : daesng@daesng.co.kr
    항상 친절하게 답변해 드리겠습니다.
노출 배관용 부품류

노출 방수 스위치 품번: DS-BNW

페이지 정보

작성자 대승공업㈜ 작성일17-06-26 14:03 조회2,815회 댓글0건

본문

품번

DS-BNW

9a3cd88efb932dbf47a9b7452e47a29b_1499044328_8157.jpg

1P 3A 300V 1개용 (1 Connection)

3P 6A 300V

9a3cd88efb932dbf47a9b7452e47a29b_1499044342_1967.jpg

1P 6A 300V 2개용 (2 Connections)

3P 6A 300V

9a3cd88efb932dbf47a9b7452e47a29b_1499044354_1054.jpg

1P 6A 300V 3개용 (3 Connections)

3P 6A 300V

 

상호명 : 대승공업㈜  |  대표자 : 이병석  
본사 및 공장
주   소 : 경기도 양주시 은현면 화합로 719번길 21
대표전화 : 031-863-8620 / FAX : 031-863-2756 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 
제2공장
주   소 : 경기도 양주시 광적면 부흥로 881-32
대표전화 : 031-829-6900 / FAX : 031-836-6913 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 
영업부(혜승전기)
주   소 : 서울시 종로구 창경궁로 21길 17-5
대표전화 : 02-742-0973 / FAX : 02-741-4493 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 
COPYRIGHT(C) 2017 DAESEUNG IND.CO.LTD ALL RIGHT RESERVED.