• T : 02-742-0973
    Fax : 02-741-4493
    E-mail : daesng@daesng.co.kr
    항상 친절하게 답변해 드리겠습니다.
노출 배관용 부품류

엔트렌스 캡 품번: DS-EC

페이지 정보

작성자 대승공업㈜ 작성일17-06-26 14:15 조회2,415회 댓글0건

본문

품번

DS-EC

9a3cd88efb932dbf47a9b7452e47a29b_1499044452_336.jpg 

엔트렌스 캡의 호칭

 각 부의 치수

나사(³)

A

B

C

P₁

P₃

T

박 강

후 강

나사없음

A형

B형

 호칭

수(개) 

19

 -

E19 

92

50

35

11

-

93

2.9

M4

2

-

16

-

25

-

E25

97

60

42

11

-

98

2.9

M4

2

-

22

-

31

-

E31

112

67

47

11

-

114

2.9

M5

2

-

28

-

39

-

E39

122

98

62

16

44

124

2.9

M5

2이상

-

36

-

51

-

E51

122

98

62

16

44

124

3.8

M5

2이상

-

42

-

63

-

E63

167

115

77

16

58

169

3.8

M5

2이상

-

54

-

75

-

E75

207

161

102

16

81

209

4.3

M5

2이상

-

70

-

-

82

-

207

161

102

16

81

209

4.3

M5

2이상

 

상호명 : 대승공업㈜  |  대표자 : 이병석  
본사 및 공장
주   소 : 경기도 양주시 은현면 화합로 719번길 21
대표전화 : 031-863-8620 / FAX : 031-863-2756 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 
제2공장
주   소 : 경기도 양주시 광적면 부흥로 881-32
대표전화 : 031-829-6900 / FAX : 031-836-6913 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 
영업부(혜승전기)
주   소 : 서울시 종로구 창경궁로 21길 17-5
대표전화 : 02-742-0973 / FAX : 02-741-4493 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 
COPYRIGHT(C) 2017 DAESEUNG IND.CO.LTD ALL RIGHT RESERVED.