• T : 031-863-8620
    Fax : 031-836-6913
    E-mail : daesng@daesng.co.kr
    항상 친절하게 답변해 드리겠습니다.
노출 배관용 부품류

노출스위치 박스 품번: DS-B --- KS C 8461 (후강전선관용)

페이지 정보

작성자 대승공업㈜ 작성일17-06-26 13:58 조회3,512회 댓글0건

본문

품명

 

1개용 1방출, 2방출

2개용 1방출, 2방출

3개용 1방출

16

DS-B1

DS-B2

DS-B3

22

28

9a3cd88efb932dbf47a9b7452e47a29b_1499043235_1404.jpg                            노출 스위치 박스 1개용 1방출 도면                                              2개용 1방출 도면

호칭

H

B

C

D

Min

S

1개용

2개용

3개용

3개용

2개용

3개용

16

40

40

40

166

80

120

18

28

16

22

50

50

50

166

80

120

20

35

22

28

-

50

50

166

80

120

20

42

29

 

 

 
상호명 : 대승공업㈜  |  대표자 : 이병석  
본사 및 공장
주   소 : 경기도 양주시 남면 삼육사로 270
대표전화 : 031-863-8620 / 031-829-6900 / FAX : 031-836-6913
E-mail : daesng@daesng.co.kr 
영업부(혜승전기)
주   소 : 서울시 종로구 창경궁로 21길 17-5
대표전화 : 02-742-0973 / FAX : 02-741-4493 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 


COPYRIGHT(C) 2017 DAESEUNG IND.CO.LTD ALL RIGHT RESERVED.