• T : 031-863-8620
    Fax : 031-836-6913
    E-mail : daesng@daesng.co.kr
    항상 친절하게 답변해 드리겠습니다.
노출 배관용 부품류

환형 노출 박스 품번: DS-BS ---- KS C 8461 (후강전선관용)

페이지 정보

작성자 대승공업㈜ 작성일17-06-26 14:01 조회3,575회 댓글0건

본문

 

1방출

2방출

3방출

4방출

16

DS-BS1

DS-BS2

DS-BS3

DS-BS4

22

28

36

42

54

9a3cd88efb932dbf47a9b7452e47a29b_1499043451_5402.jpg 

호칭

A

P

H

D

S

16

89

73

40

18

28

16

22

89

73

40

20

35

22

28

100

84

44

20

42

29

36

114

96

55

25

50

36

42

114

96

70

25

60

45

54

140

122

85

25

72

56

 

상호명 : 대승공업㈜  |  대표자 : 이병석  
본사 및 공장
주   소 : 경기도 양주시 남면 삼육사로 270
대표전화 : 031-863-8620 / 031-829-6900 / FAX : 031-836-6913
E-mail : daesng@daesng.co.kr 
영업부(혜승전기)
주   소 : 서울시 종로구 창경궁로 21길 17-5
대표전화 : 02-742-0973 / FAX : 02-741-4493 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 


COPYRIGHT(C) 2017 DAESEUNG IND.CO.LTD ALL RIGHT RESERVED.