• T : 031-863-8620
    Fax : 031-836-6913
    E-mail : daesng@daesng.co.kr
    항상 친절하게 답변해 드리겠습니다.
노출 배관용 부품류

유니버설 품번: DS-U ---------KS C 8461 (후강전선관용)

페이지 정보

작성자 대승공업㈜ 작성일17-06-26 14:02 조회3,172회 댓글0건

본문

품번

DS-U 

LL형

9a3cd88efb932dbf47a9b7452e47a29b_1499043533_0294.jpg

9a3cd88efb932dbf47a9b7452e47a29b_1499043815_083.jpg

LR형

9a3cd88efb932dbf47a9b7452e47a29b_1499043561_6803.jpg

9a3cd88efb932dbf47a9b7452e47a29b_1499043778_0675.jpg

LB형

9a3cd88efb932dbf47a9b7452e47a29b_1499043597_6988.jpg

9a3cd88efb932dbf47a9b7452e47a29b_1499043742_4819.jpg

T형

9a3cd88efb932dbf47a9b7452e47a29b_1499043640_4265.jpg

9a3cd88efb932dbf47a9b7452e47a29b_1499043669_6326.jpg

 

 
상호명 : 대승공업㈜  |  대표자 : 이병석  
본사 및 공장
주   소 : 경기도 양주시 남면 삼육사로 270
대표전화 : 031-863-8620 / 031-829-6900 / FAX : 031-836-6913
E-mail : daesng@daesng.co.kr 
영업부(혜승전기)
주   소 : 서울시 종로구 창경궁로 21길 17-5
대표전화 : 02-742-0973 / FAX : 02-741-4493 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 


COPYRIGHT(C) 2017 DAESEUNG IND.CO.LTD ALL RIGHT RESERVED.