• T : 031-863-8620
    Fax : 031-836-6913
    E-mail : daesng@daesng.co.kr
    항상 친절하게 답변해 드리겠습니다.
AP커플링

방수용 | [후강용] NUGW (Pipe & Flexible)---나사없는 접속형/ 너트 보강형

페이지 정보

작성자 대승공업 작성일17-10-16 11:05 조회9,468회 댓글0건

본문

a34069a3043ea27e4dda2bc9172691ad_1508118958_0321.jpg 

 품명

호칭

D

L

A

g/개 

 NUGW-16

 1/2"

37 

28

33

115

 NUGW-22

 3/4"

38

30

38

148

 NUGW-28

 1"

37

32

45

190

 NUGW-36

 1 1/4"

40

36

55

279

 NUGW-42

 1 1/2"

44

41

64

396

 NUGW-54

 2"

44

48 

75

554

 

 

상호명 : 대승공업㈜  |  대표자 : 이병석  
본사 및 공장
주   소 : 경기도 양주시 남면 삼육사로 270
대표전화 : 031-863-8620 / 031-829-6900 / FAX : 031-836-6913
E-mail : daesng@daesng.co.kr 
영업부(혜승전기)
주   소 : 서울시 종로구 창경궁로 21길 17-5
대표전화 : 02-742-0973 / FAX : 02-741-4493 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 


COPYRIGHT(C) 2017 DAESEUNG IND.CO.LTD ALL RIGHT RESERVED.