• T : 02-742-0973
    Fax : 02-741-4493
    E-mail : daesng@unitel.co.kr
    항상 친절하게 답변해 드리겠습니다.
AP커플링

방수용 | PPW (Flexible & Flexible)-Flexible안으로 유입된 물이 구멍으로 빠지는 제품

페이지 정보

작성자 대승공업 작성일17-07-26 10:06 조회5,709회 댓글0건

본문

​재질

아연합금 KS D 6005ZDC 2종, 전기아연도금

볼트, 와셔

스테인레스 스틸

9bac7392b167bbb2ddc5dc69414cee6b_1501031513_0286.jpg 

품명

호칭

L

A

W

g/개

PPW-16

1/2"

62

33

10

100

PPW-22

3/4"

62

38

10

115

PPW-28

1"

67

45

10

170

PPW-36

1 1/4"

79

55

15

300

PPW-42

1 1/2"

84

63

15

365

PPW-54

2"

93

75

15

530

 

 

 

상호명 : 대승공업㈜  |  대표자 : 이병석  
본사 및 공장
주   소 : 경기도 양주시 은현면 화합로 719번길 21
대표전화 : 031-863-8620 / FAX : 031-863-2756 / E-mail : daesng@unitel.co.kr 
제2공장
주   소 : 경기도 양주시 광적면 부흥로 881-32
대표전화 : 031-829-6900 / FAX : 031-836-6913 / E-mail : daesng@unitel.co.kr 
영업부(혜승전기)
주   소 : 서울시 종로구 창경궁로 21길 17-5
대표전화 : 02-742-0973 / FAX : 02-741-4493 / E-mail : daesng@unitel.co.kr 
COPYRIGHT(C) 2017 DAESEUNG IND.CO.LTD ALL RIGHT RESERVED.