• T : 031-863-8620
    Fax : 031-836-6913
    E-mail : daesng@daesng.co.kr
    항상 친절하게 답변해 드리겠습니다.
AP커플링

비방수용 | SGB (Pipe & Box)-나사 없는 접속형

페이지 정보

작성자 대승공업㈜ 작성일17-06-26 13:56 조회16,169회 댓글0건

본문

재질

아연합금 KS D 6005ZDC 2종, 전기아연도금

볼트, 와셔

스테인레스 스틸

09237ef25ac4162266b5a0da16cdfa5d_1508468780_9551.jpg

품명

호칭

A

B

L

D

g/개 

SGB-16

1/2"

22

29

32

15

70

SGB-22

3/4"

27

35

35

15

105

SGB-28

1"

34

42

38

15

145

SGB-36

1 1/4"

43

51

41

18

200

SGB-42

1 1/2"

48

58

43

20

260

SGB-54

2"

60

69

47

20

340

SGB-70

2 1/2"

76

86

47

23

510

SGB-82

3"

91

101

56

26

720

SGB-104

4"

114

125

48

32

1235

 


상호명 : 대승공업㈜  |  대표자 : 이병석  
본사 및 공장
주   소 : 경기도 양주시 남면 삼육사로 270
대표전화 : 031-863-8620 / 031-829-6900 / FAX : 031-836-6913
E-mail : daesng@daesng.co.kr 
영업부(혜승전기)
주   소 : 서울시 종로구 창경궁로 21길 17-5
대표전화 : 02-742-0973 / FAX : 02-741-4493 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 


COPYRIGHT(C) 2017 DAESEUNG IND.CO.LTD ALL RIGHT RESERVED.