• T : 031-863-8620
    Fax : 031-836-6913
    E-mail : daesng@daesng.co.kr
    항상 친절하게 답변해 드리겠습니다.
AP커플링

방수용 | NGW (Pipe & Pipe)-나사 없는 접속형

페이지 정보

작성자 대승공업 작성일17-06-27 15:45 조회15,780회 댓글0건

본문

 재질

아연합금 KS D 6005ZDC 2종, 전기아연도금 

 볼트, 와셔

스테인레스 스틸

9a3cd88efb932dbf47a9b7452e47a29b_1499042091_6068.jpg 

품명

호칭

L

A

B

C

NGW-16

1/2"

51

22

28

33

NGW-22

3/4"

51

27

34

38

NGW-28

1"

56

34

40

45

NGW-36

1 1/4"

63

43

50

56

NGW-42

1 1/2"

65

48

58

65

NGW-54

2"

70

60

70

78

 

 

상호명 : 대승공업㈜  |  대표자 : 이병석  
본사 및 공장
주   소 : 경기도 양주시 남면 삼육사로 270
대표전화 : 031-863-8620 / 031-829-6900 / FAX : 031-836-6913
E-mail : daesng@daesng.co.kr 
영업부(혜승전기)
주   소 : 서울시 종로구 창경궁로 21길 17-5
대표전화 : 02-742-0973 / FAX : 02-741-4493 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 


COPYRIGHT(C) 2017 DAESEUNG IND.CO.LTD ALL RIGHT RESERVED.