• T : 031-863-8620
    Fax : 031-836-6913
    E-mail : daesng@daesng.co.kr
    항상 친절하게 답변해 드리겠습니다.
커넥터류

방수용 | 앵글 박스 커넥터(비닐 피복 1종 가요관용) 45°: DC-C45 ----- KS C 8459

페이지 정보

작성자 대승공업㈜ 작성일17-06-26 13:47 조회16,839회 댓글0건

본문

품명

앵글 박스 커넥터(비닐 피복 1종 가요관용) 45° TYPE: DC-C45     (KS C 8459)

박강전선관 나사

NPT 나사

인치

호칭

치  수

형번

숫나사

형번

숫나사

ℓ1

∅d

B

DC-

C45T

#10

CTG16

DC-

C45P

-

-

1/4"

14.0

14.5

29.5

40.0

#12

CTG16

#12

NPT1/2

3/8"

14.0

14.5

32.5

44.0

#16

CTG16

#16

NPT1/2

1/2"

14.0

14.5

35.5

48.0

#22

CTG22

#22

NPT3/4

3/4"

14.0

19.0

40.5

54.0

#28

CTG28

#28

NPT1

1"

16.0

24.0

47.5

64.0

#36

CTG36

#36

NPT1-1/4

1-1/4"

18.0

32.0

54.5

73.0

#42

CTG42

#42

NPT1-1/2

1-1/2"

18.0

38.0

61.5

83.0

#54

CTG54

#54

NPT2

2"

18.0

50.0

70.5

95.0

#70

CTG70

#70

NPT2-1/2

2-1/2"

24.0

65.0

106.0

131.0

#82

CTG82

#82

NPT3

3"

27.0

77.0

118.0

147.0

#104

CTG104

#104

NPT4

4"

31.0

101.0

139.0

176.0

 

 
상호명 : 대승공업㈜  |  대표자 : 이병석  
본사 및 공장
주   소 : 경기도 양주시 남면 삼육사로 270
대표전화 : 031-863-8620 / 031-829-6900 / FAX : 031-836-6913
E-mail : daesng@daesng.co.kr 
영업부(혜승전기)
주   소 : 서울시 종로구 창경궁로 21길 17-5
대표전화 : 02-742-0973 / FAX : 02-741-4493 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 


COPYRIGHT(C) 2017 DAESEUNG IND.CO.LTD ALL RIGHT RESERVED.