• T : 031-863-8620
    Fax : 031-836-6913
    E-mail : daesng@daesng.co.kr
    항상 친절하게 답변해 드리겠습니다.
커넥터류

방수용 | 앵글 박스 커넥터(비닐 피복 1종 가요관용) 90°: DC-C90 ----- KS C 8459

페이지 정보

작성자 대승공업 작성일17-06-29 12:31 조회16,484회 댓글0건

본문

품명

앵글 박스 커넥터(비닐 피복 1종 가요관용) 90° TYPE: DC-C90     (KS C 8459)

박강전선관 나사

NPT 나사

인치

호칭

치  수

형번

숫나사

형번

숫나사

ℓ1

∅d

B

DC-

C90T

#10

CTG16

DC-

C90P

-

-

1/4"

14.0

14.5

35.0

31.1

#12

CTG16

#12

NPT1/2

3/8"

14.0

14.5

38.5

34.9

#16

CTG16

#16

NPT1/2

1/2"

14.0

14.5

42.0

39.1

#22

CTG22

#22

NPT3/4

3/4"

14.0

19.0

48.5

44.9

#28

CTG28

#28

NPT1

1"

16.0

24.0

56.0

53.6

#36

CTG36

#36

NPT1-1/4

1-1/4"

18.0

32.0

65.5

64.3

#42

CTG42

#42

NPT1-1/2

1-1/2"

18.0

38.0

75.0

73.4

#54

CTG54

#54

NPT2

2"

18.0

50.0

86.5

87.9

#70

CTG70

#70

NPT2-1/2

2-1/2"

24.0

65.0

132.0

112.8

#82

CTG82

#82

NPT3

3"

27.0

77.0

146.0

130.0

#104

CTG104

#104

NPT4

4"

31.0

101.0

171.0

162.4

상호명 : 대승공업㈜  |  대표자 : 이병석  
본사 및 공장
주   소 : 경기도 양주시 남면 삼육사로 270
대표전화 : 031-863-8620 / 031-829-6900 / FAX : 031-836-6913
E-mail : daesng@daesng.co.kr 
영업부(혜승전기)
주   소 : 서울시 종로구 창경궁로 21길 17-5
대표전화 : 02-742-0973 / FAX : 02-741-4493 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 


COPYRIGHT(C) 2017 DAESEUNG IND.CO.LTD ALL RIGHT RESERVED.