• T : 031-863-8620
    Fax : 031-836-6913
    E-mail : daesng@daesng.co.kr
    항상 친절하게 답변해 드리겠습니다.
커넥터류

비방수용 | 스트레이트 박스 커넥터(1종 가요관용): SF 커넥터

페이지 정보

작성자 대승공업㈜ 작성일17-06-26 13:46 조회18,140회 댓글0건

본문

품명

스트레이트 박스 커넥터(1종 가요관용): SF 커넥터

b0a7bddddde3651beaaeffc206f9ccea_1499223385_3089.jpg 

후강전선관 나사

인치

호칭

L

ℓ1

ℓ2

ℓ3

W

∅D

∅d1

∅d 

형번

숫나사

DC-

CNAT

#10

CTG16

1/4"

26.0

12.6

10.6

12.0

25.0

14.0

24.5

9.4

#12

CTG16

3/8"

26.0

12.6

10.6

12.0

25.0

16.5

25.0

11.5

#16

CTG16

1/2"

38.8

25.3

12.6

12.0

32.0

20.1

26.5

14.8

#22

CTG22

3/4"

39.4

25.8

12.6

12.0

38.0

25.2

32.2

19.7

#28

CTG28

1"

48.0

30.0

16.5

16.0

54.0

32.0

39.0

25.0

#36

CTG36

1-1/4"

50.0

32.0

18.2

16.0

66.0

41.0

49.0

33.0

#42

CTG42

1-1/2"

59.5

40.0

22.5

17.0

73.5

46.0

55.0

39.0

#54

CTG54

2"

60.5

40.0

22.5

18.0

85.5

58.0

67.0

50.0

상호명 : 대승공업㈜  |  대표자 : 이병석  
본사 및 공장
주   소 : 경기도 양주시 남면 삼육사로 270
대표전화 : 031-863-8620 / 031-829-6900 / FAX : 031-836-6913
E-mail : daesng@daesng.co.kr 
영업부(혜승전기)
주   소 : 서울시 종로구 창경궁로 21길 17-5
대표전화 : 02-742-0973 / FAX : 02-741-4493 / E-mail : daesng@daesng.co.kr 


COPYRIGHT(C) 2017 DAESEUNG IND.CO.LTD ALL RIGHT RESERVED.