• T : 02-742-0973
    Fax : 02-741-4493
    E-mail : daesng@unitel.co.kr
    항상 친절하게 답변해 드리겠습니다.
스위치박스 및 커버류

풀박스 | 풀박스 품번: DB-P

페이지 정보

작성자 대승공업㈜ 작성일17-06-26 13:15 조회10,172회 댓글0건

본문

품번

품명 

DB-P

풀박스

d04492907aad7feaee100df9d314dba8_1498811768_6556.jpg 

 T 1.2

A

B

C

 1

 100

 100

 50

 2

 100

 100

 75

 3

 100

 100

 100

 4

 150

 150

 75

 5

 150

 150

 100

 6

 150

 150

 150

 7

 200

 200

 100

 8

 200

 200

 150

 9

 200

 200

 200

 10

 250

 250

 100

 11

 250

 250

 150

 12

 250

 250

 200

 13

 250

 250

 250

 14

 300

 300

 100

 15

 300

 300

 200

 16

 300

 300

 250

 17

 300

 300

 300

 

 T 1.6

A

B

C

 1

 350

 350

 100

 2

 350

 350

 150

 3

 350

 350

 200

 4

 350

 350

 250

 5

 350

 350

 300

 6

 350

 350

 350

 7

 400

 400

 100

 8

 400

 400

 150

 9

 400

 400

 200

 10

 400

 400

 250

 11

 400

 400

 300

 12

 400

 400

 350

 13

 400

 400

 400

 14

 500

 500

 200

 15

 500

 500

 300

 16

 500

 500

 400

 17

 600

 600

 200

 18

 600

 600

 300

 19

 600

 600

 400

 

상호명 : 대승공업㈜  |  대표자 : 이병석  
본사 및 공장
주   소 : 경기도 양주시 은현면 화합로 719번길 21
대표전화 : 031-863-8620 / FAX : 031-863-2756 / E-mail : daesng@unitel.co.kr 
제2공장
주   소 : 경기도 양주시 광적면 부흥로 881-32
대표전화 : 031-829-6900 / FAX : 031-836-6913 / E-mail : daesng@unitel.co.kr 
영업부(혜승전기)
주   소 : 서울시 종로구 창경궁로 21길 17-5
대표전화 : 02-742-0973 / FAX : 02-741-4493 / E-mail : daesng@unitel.co.kr 
COPYRIGHT(C) 2017 DAESEUNG IND.CO.LTD ALL RIGHT RESERVED.